Uşak Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
Fakülte / Myo Akademik Personel
Bölüm / Program
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020 2021
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 301 265 285 342 38
ESCI ve Scopus makale sayısı 57 68 67 79 1
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 488 531 450 567 16
Ulusal makale sayısı 276 268 245 195 6
Dönem Toplamı 1.122 1.132 1.047 1.183 61
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020 2021
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 24 37 21 20 0
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 16 26 17 16 0
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 86 115 132 244 4
Çeviriler 19 31 13 8 3
Dönem Toplamı 145 209 183 288 7
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 23 21 28 15
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 62 56 25 30
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 8 5 9 1
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 81 28 29 8
Dönem Toplamı 174 110 91 54
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 327 538 562 169
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 1.035 721 410 130
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 57 9 18 2
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 257 139 126 14
Dönem Toplamı 1.676 1.407 1.116 315
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020 2021
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 8 6 22 4 0
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 8 6 2 1 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 96 98 87 29 2
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 13 11 10 8 0
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 20 18 12 21 0
Dönem Toplamı 145 139 133 63 2
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.238 3.111 2.656 2.965
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 76 1.198 1.209 1.294
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 644 684 919 1.093
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 1.596 850 510 849
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 216 262 197 359
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 160 144 145 115
Dönem Toplamı 4.930 6.249 5.636 6.675
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 18.04.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 13 12 19 5
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 81 77 72 55
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 41 46 27 7
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 107 112 80 46
Dönem Toplamı 242 247 198 113
 
 
 
Adı Doluluk Oran(%) Saat