Uşak Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
Fakülte / Myo Akademik Personel
Bölüm / Program
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018 2019
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 273 250 237 223 142
ESCI ve Scopus makale sayısı 18 36 42 61 24
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 237 362 451 486 167
Ulusal makale sayısı 151 183 242 209 76
Dönem Toplamı 679 831 972 979 409
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018 2019
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 16 27 23 31 10
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 8 3 14 29 10
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 61 47 88 107 51
Çeviriler 16 20 14 31 4
Dönem Toplamı 101 97 139 198 75
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018 2019
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 45 27 20 13 6
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 55 35 46 38 3
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 11 2 8 0 2
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 68 21 54 29 32
Dönem Toplamı 179 85 128 80 43
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018 2019
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 81 216 307 504 114
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 80 242 970 620 200
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 9 34 59 5 2
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 47 101 215 100 20
Dönem Toplamı 217 593 1.551 1.229 336
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018 2019
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 19 8 8 8 6
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 0 1 9 6 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 60 40 77 98 25
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 6 8 13 6 3
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 3 8 16 10 5
Dönem Toplamı 88 65 123 128 39
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.011 1.578 2.195 2.543
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 0 47 71 1.001
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 333 578 636 560
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 412 962 1.484 818
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 90 107 215 236
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 75 86 156 116
Dönem Toplamı 1.921 3.358 4.757 5.274
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.11.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 10 21 10 22 7
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 30 78 64 69 5
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 23 31 31 34 6
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 73 92 83 96 17
Dönem Toplamı 136 222 188 221 35
 
 
 
Adı Doluluk Oran(%) Saat