Uşak Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
Fakülte / Myo Akademik Personel
Bölüm / Program
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2014 2015 2016 2017 2018
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 164 273 250 237 226
ESCI ve Scopus makale sayısı 15 18 39 46 61
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 185 237 361 447 480
Ulusal makale sayısı 139 151 181 235 202
Dönem Toplamı 503 679 831 965 969
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2014 2015 2016 2017 2018
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 10 14 18 16 29
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 19 7 3 12 24
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 3 57 37 62 90
Çeviriler 10 16 20 15 32
Dönem Toplamı 42 94 78 105 175
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2014 2015 2016 2017 2018
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 20 41 24 19 13
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 28 53 34 45 38
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 7 11 2 9 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 56 70 18 53 28
Dönem Toplamı 111 175 78 126 79
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2014 2015 2016 2017 2018
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 63 79 207 309 493
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 40 81 241 970 650
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 7 9 35 59 5
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 50 46 99 217 97
Dönem Toplamı 160 215 582 1.555 1.245
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2014 2015 2016 2017 2018
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 1 19 8 8 8
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 0 0 1 9 6
Diğer dergilerdeki editörlükler 4 60 44 78 114
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 6 6 8 13 6
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 1 3 8 15 11
Dönem Toplamı 12 88 69 123 145
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2015 2016 2017 2018
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.011 1.578 2.195 2.525
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 0 47 71 983
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 333 578 636 549
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 412 962 1.484 813
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 90 107 215 229
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 75 86 156 115
Dönem Toplamı 1.921 3.358 4.757 5.214
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.07.2019 00:00 dır.


2014 2015 2016 2017 2018
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 4 10 21 10 22
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 24 30 78 64 68
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 13 23 31 31 34
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 25 72 91 84 92
Dönem Toplamı 66 135 221 189 216