Uşak Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
Fakülte / Myo Akademik Personel
Bölüm / Program
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 249 236 218 233 9
ESCI ve Scopus makale sayısı 38 45 59 42 6
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 357 448 493 320 5
Ulusal makale sayısı 188 247 223 183 6
Dönem Toplamı 832 976 993 778 26
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 21 20 31 15 0
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 4 17 29 17 0
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 50 83 105 111 10
Çeviriler 20 15 31 9 2
Dönem Toplamı 95 135 196 152 12
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 27 20 12 23
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 37 45 44 12
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 2 8 0 3
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 22 54 28 35
Dönem Toplamı 88 127 84 73
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 227 306 519 429
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 243 966 641 217
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 35 60 7 13
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 100 222 109 121
Dönem Toplamı 605 1.554 1.276 780
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 7 8 7 20 0
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 1 9 6 1 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 40 76 96 64 1
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 8 13 7 9 0
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 8 16 10 11 0
Dönem Toplamı 64 122 126 105 1
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.578 2.195 2.543
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 47 71 1.001
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 578 636 560
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 962 1.484 818
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 107 215 236
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 86 156 116
Dönem Toplamı 3.358 4.757 5.274
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 20.01.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 21 10 22 11
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 78 64 71 20
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 31 31 34 7
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 93 83 101 41
Dönem Toplamı 223 188 228 79
 
 
 
Adı Doluluk Oran(%) Saat