Uşak Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
Fakülte / Myo Akademik Personel
Bölüm / Program
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2019 2020 2021
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 285 342 38
ESCI ve Scopus makale sayısı 67 79 1
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 450 567 16
Ulusal makale sayısı 245 195 6
Dönem Toplamı 1.047 1.183 61
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2019 2020 2021
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 21 20 0
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 17 16 0
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 132 244 4
Çeviriler 13 8 3
Dönem Toplamı 183 288 7
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 28 15
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 25 30
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 9 1
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 29 8
Dönem Toplamı 91 54
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 562 169
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 410 130
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 18 2
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 126 14
Dönem Toplamı 1.116 315
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2019 2020 2021
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 22 4 0
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 2 1 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 87 29 2
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 10 8 0
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 12 21 0
Dönem Toplamı 133 63 2
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2019 2020
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 2.656 2.965
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 1.209 1.294
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 919 1.093
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 510 849
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 197 359
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 145 115
Dönem Toplamı 5.636 6.675
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.


2018 2019 2020
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 12 19 5
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 77 72 55
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 46 27 7
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 112 80 46
Dönem Toplamı 247 198 113
 
 
 
Adı Doluluk Oran(%) Saat